Vis Wedstrijd Registratie Programma (VWRP)

Via deze online wedstrijdmodule kunt u bekijken welke wateren beschikbaar zijn en welke reeds gereserveerd zijn voor wedstrijden. U kunt hiermee zelf wateren reserveren voor uw wedstrijden.

Voor het houden van een wedstrijd is toestemming van de visrechthebbende vereist. Mocht u in Oost-Nederland een wedstrijd willen houden dan kunt u deze aanmelden via:

Vis Wedstrijd Registratie Programma (VWRP)

Voordat u een wedstrijd kunt aanmelden dient u zich eerst te registreren. Dit kan ook via het systeem.
De aangemelde wedstrijden worden door de wedstrijdsecretarissen per rayon van onze organisatie beoordeeld. Indien een wedstrijd wordt goedgekeurd krijgt u daar automatisch bericht van per e-mail. 

Indien in de lijst van Wateren een door u gezocht water niet voorkomt, kan dit door de wedstrijdsecretaris eenvoudig worden aangevuld/gewijzigd. U kunt een water/wedstrijdlocatie aanmelden via wedstrijden@sportvisserijoostnederland.nl Vervolgens wordt bekeken of dit water kan worden opgenomen in de lijst.

Een uitgebreide handleiding voor het VWRP vindt u hier.

Het VWRP is altijd in ontwikkeling. Wij willen het systeem zoveel mogelijk aanpassen aan uw wensen. Mocht u verbetersuggesties hebben, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten via wedstrijden@sportvisserijoostnederland.nl Voor vragen over het systeem kunt u ons op dezelfde wijze benaderen.

Indien u geen gebruik meer maakt van het VWRP, wilt u dit dan aan ons doorgeven via wedstrijden@sportvisserijoostnederland.nl zodat wij uw gegevens uit het systeem kunnen halen.

Overzicht bestaande wedstrijdlocaties


De open wateren zijn aangegeven met rode lijnen, zodat zichtbaar is aan welke zijde het wedstrijdtraject ligt. De afgesloten wateren, zoals vijvers en kolken zijn aangegeven met vissen-icoontjes.