Het Noordoostelijk Kampioenschap vindt plaats op 14 april 2018


Deelname is mogelijk via een hengelsportvereniging die is aangesloten bij een van de noordelijke federaties. 

Deelname kost € 10,= per persoon. Dit bedrag moet uiterlijk 2 weken voor de wedstrijd worden overgemaakt op 
NL15 RABO 0136 8675 61 t.n.v. Wedstrijdcie. Oost Nederland te Raalte onder vermelding van NOK 2018, de verenigingsnaam en het aantal deelnemers.

Individueel opgeven kan ook, vermeld dan bij betaling wel je naam, je verenigingsnaam en NOK 2018.

Let op! Maximaal aantal deelnemers vanuit SVON: 100

Inschrijven kan tot uiterlijk 1 april a.s.

Zie ook de wedstrijdkalender voor meer informatie over deze wedstrijd.
Download hieronder het reglement

REGLEMENT NOORDOOSTELIJK KAMPIOENSCHAP 2018