Specialistengroepen

Sportvisserij Oost-Nederland behartigt ook de belangen van enkele specialistengroepen. De Snoekstudiegroep Nederland-België en de Karper Sportvisserij Nederland, regio Zwolle zijn bij onze federatie aangesloten als buitengewone leden. Deze leden mogen de Algemene Ledenvergadering bezoeken, maar hebben geen stemrecht.
Binnen onze Commissie WAVI zijn beide specialistengroepen vertegenwoordigd en ook tijdens jeugddagen dragen zij bij aan de invulling van een interessant jeugdprogramma.