MONITORING VAN DE VISSTAND

Enthousiasme, saamhorigheid, gezelligheid! Vrijwilligerswerk!

De oever van de wetering is nogal steil, maar toch zal de boot van de trailer moeten. Hij belandt in het water, maar schept ook flink water. Grote hilariteit. Dat wordt hozen. Zonder dat er overleg is, stappen twee moedige mannen in de boot en beginnen te scheppen. Ruim binnen 5 minuten is de klus geklaard en klinkt er applaus...... Dit typeert toch weer duidelijk de sfeer in een vrijwilligersploeg. Je doet het omdat je het leuk vindt en omdat je het belangrijk vindt.

Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost Nederland

Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost Nederland bestaat uit een ploeg vrijwilligers, die gericht onderzoek doet naar de visstand in de wateren van twee waterschappen: het waterschap Vallei en Veluwe en het Waterschap Drents-Overijsselse Delta. In de ploeg is een medewerker van het waterschap Vallei en Veluwe vertegenwoordigd in verband met de verplichte toestemming om te mogen vissen met de benodigde vistuigen. We onderzoeken in opdracht van de waterschappen bepaalde stukken water en registreren de gevangen vissen op soort en op lengte. Dan mogen ze weer van hun vrijheid genieten. Om deze klussen te klaren beschikken we over twee boten, 'California Skiffs', types JV 1450 en 1650 met bb-motoren, over twee 5 KW elektrovisapparaten, twee draagbare DEKA's, diverse zegens en een verzameling schepnetten. Verder hebben we waadpakken, bodywarmers en genieten we de onmisbare steun van Sportvisserij Oost-Nederland.Vangstverslag: Vissen en verrassende vangsten!

Als ik dit artikeltje schrijf ben ik koud thuis van een monitoringsklus in de Hattemerpolder in het noorden van de Veluwe. We hebben vandaag drie stukken water bevist met zeer wisselende resultaten.
In het eerste stuk kwamen slechts drie soorten in de bak: baars, 10-doornige stekelbaars en kleine snoek. Het tweede stuk leek oninteressant. Een sloot, 5 meter breed en zeer ondiep. Met de zon als hulpje konden we de gehele bodem overzien. 'Wordt niks' was de eerste gedachte. Maar taakbewust en gedreven tot op het bot toch de boot in het water. De bb-motor eraf, aggregaat en twee mannen in de boot, elk met een schepnet (stroom) en twee man aan de touwen. Zo kan de gehele breedte ineens worden afgevist.
Niet te geloven: van onder het blad kwamen ze tevoorschijn: kleine modderkruipers, een kolbleitje, baarsjes, zeelten (tot 26 cm), palingen (8 stuks, tot 80 cm!!), vetjes, posjes, 3- en 10-doornige stekelbaarsjes, bittervoorntjes, bermpjes, riviergrondels en zelfs een marmergrondel. Verbazing binnen de ploeg. Zegge en schrijve 13 soorten in een onooglijke sloot! Het derde stuk leverde negen soorten op, waaronder enkele fraaie snoeken en ferme zeelten. Daarna de boot en de spullen schoonspoelen, inpakken en op naar een gelegenheid om even een 'balletje' te nuttigen en de dag door te praten. Een gezellig moment, dat vast op het rooster staat genoteerd. En dan gaat eenieder huiswaarts.


Monitoringsprogramma

We draaien anno 2017 nu ruim 12 jaar en hebben tussentijds enkele jaren met 2 ploegen de onderzoeken uitgevoerd. Halverwege 2016 zijn de vrijwilligers opgegaan in 1 visploeg van 12 man. Op een vaste door-de-weekse-dag en op zaterdag gaan we 2 à 3x per maand de polders in, van oktober tot aan mei. Men geeft zelf aan hoe vaak en wanneer men mee kan. In een afsluitend etentje in mei, met alle betrokkenen van beide ploegen, kijken we even terug op het voorbije seizoen en maken we (nog betere) plannen voor het volgende seizoen.
En we kijken dan al weer uit naar oktober, want dan mogen we weer.....
Wie en wat? Benieuwd naar onze enthousiaste ploegen en de visverslagen?
Lees meer over de visploegen.

Meedoen?

Als er bij u nu iets gaat kriebelen en het lijkt u ook leuk om af en toe met een ploegje stoere mannen de polders in te trekken en visonderzoek te plegen, neem dan contact op met het kantoor in Raalte. Als u dan ook nog de beschikking hebt over een auto met een trekhaak, dan hebt u al een streepje voor! Nieuwe ploegleden moeten wel enkele cursusdagen volgen.

Maar de belangrijkste eigenschap is toch: het belangrijk en leuk vinden om iets voor de visstand en voor de hengelsport te willen doen.