Het Federatief Kampioenschap / Selectiewedstrijd teams dobberdragend vindt plaats op 19 mei 2018

Deze wedstrijd is eveneens een federatief kampioenschap. Het winnende team ontvangt het kampioensbord.

Deelname is mogelijk via een hengelsportvereniging die is aangesloten bij Sportvisserij Oost Nederland.

Deelname kost € 60,= per team. Het inschrijfgeld moet uiterlijk 2 weken voor de wedstrijd worden overgemaakt op
NL15 RABO 0136 8675 61 t.n.v. Wedstrijdcie. Oost Nederland te Raalte onder vermelding van selectie teams, de verenigingsnaam en het aantal teams. 

Per team kunnen 5 deelnemers + 1 reserve worden ingeschreven.

Zie ook de wedstrijdkalender voor meer informatie over deze wedstrijd.

INSCHRIJVEN VOOR DEZE WEDSTRIJD IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK.

rui