Zeeforel terug in de Overijsselse Vecht

0 1033
01 aug

Begin mei dit jaar heeft het Waterschap Drents-Overijsselse Delta onderwatercamera’s laten plaatsen bij gemaal Stroink in de Weerribben en bij de vistrap in de Vecht bij Dalfsen om te monitoren welke vissoorten door de vispassages zwemmen. Tot grote verrassing en vreugde van het Waterschap zijn enkele zeeforellen via de camera bij stuw Vechterweerd tussen Zwolle en Dalfsen gespot!

Vispassages geven zeeforel vrije doorgang

Vroeger zwommen er zeeforellen vanuit de zee naar de Vecht om te kunnen paaien. Omdat in de vorige eeuw stuwen in de Vecht zijn geplaatst, werd het onmogelijk voor de zeeforellen om de Vecht nog te kunnen optrekken. De toekomst van de zeeforel raakte hierdoor ernstig bedreigd. Tegenwoordig maken vispassages bij de stuwen in de rivier de waterweg voor de forellen weer vrij.
De zeeforellen die nu op camera zijn vastgelegd, zijn mogelijk vanuit het IJsselmeer en de Waddenzee via de IJssel in de Vecht terecht gekomen. Een nadere mogelijkheid is dat de vissen zijn opgezwommen via de Drentse beken, die in verbinding staan met het Lauwersmeer, waar 2 jaar geleden jonge zeeforellen zijn uitgezet om de terugkeer van deze zeldzame vissoort te bevorderen.

Visspotter

Om de vissoorten te determineren werd de hulp van het publiek ingeschakeld. Deelnemers konden tot eind juni via het online platform Visspotter de beelden bekijken en de waargenomen vissoorten registreren. De onderwatercamera’s reageren op beweging. Zodra een vis door de passage zwemt, maakt de camera een opname en slaat deze op. Zo worden alle vissen geregistreerd die er doorheen zwemmen.


Beelden van de zeeforellen in de Overijsselse VechtLees meer over de zeeforel en het monitoringsproject in een artikel van RTV Oost en op de website van het Waterschap Drents-Overijsselse Delta.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties