Bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering


Sportvisserij Oost-Nederland heeft voor haar leden een bedrijfsaansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Als verzekeringnemers worden aangemerkt: de hengelsportfederatie, aangesloten plaatselijke hengelsportverenigingen en bij hen aangesloten leden en vergunninghouders, vrijwilligers en Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s).
 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van de verzekeringnemers onderling. Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 250,=.
 

Dekking aansprakelijkheid verenigingen:

Als aanvulling op de voorwaarden is verzekerd de aansprakelijkheid van:
A. Het bestuur van de vereniging;
B. De ondergeschikten en de vrijwillige medewerkers van de verzekeringnemer indien en voor zover de verzekeringnemer ook aansprakelijk is;
C. De leden voor zover zij optreden in hun hoedanigheid van lid van de vereniging en voor zover zij dit risico niet elders hebben verzekerd.
 
Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van de leden ten opzichte van elkaar, voor schade die wordt toegebracht tijdens de beoefening van sport en spel.
 

Collectieve ongevallenverzekering

Deze verzekering geldt voor alle individuele leden (personen) en de dekking is geregeld voor federatieve en verenigingsactiviteiten en voor de reis naar en van deze activiteiten. Eindleeftijd 70 jaar, voor vrijwilligers dekking tot 80 jaar.
 

Verzekerde uitkeringen:

  • Bij overlijden van één van de verzekerden aan de wettelijke erfgena(a)m(e): € 4.538,=
  • Bij blijvende invaliditeit van één van de verzekerden € 22.690,=
  • Er geldt een maximale uitkering per gebeurtenis van € 1.250.000,=
  • In geval van schade wordt de uitkering bij invaliditeit vermenigvuldigd met factor 1,3.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.