JAARVERSLAG 2022


VOORWOORD

Het jaar 2022 is na twee opeenvolgende coronajaren gelukkig weer zo'n beetje vrij gebleven van deze pandemie. Weg is ze niet, maar het is inmiddels een hanteerbaar probleem geworden. Mede daardoor konden onze activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten vrijwel allemaal weer gewoon door gaan. Er is dit jaar dan ook weer een prima programma gedraaid. Alles noemen is niet nuttig hier en bovendien komt het meeste elders in dit jaarverslag nog terug. Mijn grote dank gaat uit naar al diegenen die dit jaar de boel weer hebben ondersteund.

Bestuurlijk

Bestuurlijk is er ook het nodige doorontwikkeld in onze vereniging. Tijdens onze ledenvergadering hebben wij het besluit genomen om de pilot te gaan draaien voor de nieuwe situatie. Dus zonder de al 20 jaar draaiende rayons en met straks een nieuwe invulling van ons bestuur. Maar mét behoud van het goede uit de rayons, zoals bijvoorbeeld de gebiedsindeling. De gebiedsbijeenkomsten die in het najaar hebben plaatsgevonden, vonden logischerwijze ook plaats in de vier deelgebieden van onze organisatie. Ook bestuurlijk zeer vermeldenswaardig is het feit dat wij na ruim 20 jaar trouwe dienst, afscheid hebben genomen van ons algemeen bestuurslid Ben Meijer.
 

Landelijke organisatie

Enkele weken na onze vergadering vond de ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats. Ook daar is het nodige gewijzigd in het bestuur. O.a. zijn de structureel zitting hebbende vertegenwoordigers uit de federaties uit het landelijk bestuur terug getreden, om plaats te maken voor een aantal nieuwe, op specialisme benoemde bestuurders. Voor Oost-Nederland betekent dit dat ik als voorzitter sinds juni niet meer in het landelijk bestuur opereer. Ten slotte, wat het landelijk deel van onze organisatie betreft: op 1 juli is op gepaste wijze afscheid genomen van onze directeur Joop Bongers. Na zijn jarenlange inzet, gaat hij genieten van zijn zeer verdiende pensioen. Per 1 september is zijn opvolger Rosetta Kooistra in dienst getreden. Wij hebben als bestuur en medewerkers inmiddels met haar kennis gemaakt.
 

Huisvesting

De verduurzaming van onze huisvesting, waarover ik in het vorige jaarverslag nog zo optimistisch melding maakte, dreigt inmiddels een hoofdpijndossier te gaan worden. Door de enorm gestegen prijzen en nog altijd door stijgende kosten zijn de ramingen voor de verbouw zo hoog opgelopen, dat het bestuur half december heeft moeten besluiten de verbouwing geheel af te blazen. Omdat we toch aan energielabels moeten voldoen, gaan we in gesprek met de gemeente Raalte over uitstel en gaan we mogelijk op zoek naar een andere locatie.
 

Speerpunten

Naast bovengenoemd, zijn er een aantal zaken uit het afgelopen jaar, waarbij ik graag kort stil wil staan in dit voorwoord.
Het project Swimway Vecht, een groot onderzoek naar vismigratie in de Overijsselse Vecht, is dit jaar opgeleverd en afgerond. Mogelijk komt er een vervolg , maar voor dit moment zit het project er op. 
Dan waren er in maart verkiezingen voor de gemeenteraden. In vier gemeenten in ons werkgebied is de Partij voor de Dieren in de raad gekomen. Wij zullen dus scherp en alert moeten blijven in deze en andere gemeenten om de sportvisserij goed en positief op de kaart te zetten en te houden.
In ons werkgebied is de afgelopen maanden enorm veel goed werk verricht door het complete team van controle en handhaving. Het spraakmakende en succesvolle project "Nachtuil" is succesvol gedraaid en wij mogen dan ook trots zijn op de resultaten van controle en handhaving in Oost-Nederland.
 

Medewerkers

Ten slotte: het is niet mijn gewoonte om in dit voorwoord op individuele zaken rondom de medewerkers in te gaan. Maar één punt kan en wil ik niet onbenoemd laten: het vertrek van Willem Bakker bij onze organisatie. Vrijwel iedereen kent Willem. Onze beleidsman, belangenbehartiger en beslist ook "kennisbank". Willem heeft met veel van onze vrijwilligers en verenigingen contact gehad en wij gaan zijn kennis en kunde beslist missen. In februari 2023 zal hij gaan starten bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het goede nieuws daarvan is dat wij daar dan weer een goede contactpersoon hebben zitten. Willem, vanaf deze plaats, nogmaals succes in deze volgende stap in je loopbaan.
 
Rest mij iedereen te bedanken die ook dit jaar weer zijn beste beentje heeft voorgezet, om van onze nog steeds groeiende organisatie en werkzaamheden een succes te maken. Mensen, hartelijk dank en mogelijk tot ziens, op of aan het water.Ingmar Boersma
Voorzitter


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.