Wat doet Sportvisserij Oost Nederland aan Water- en Visstandbeheer?
In samenwerking met 7 waterschappen en RIjkswaterstaat wordt het visstandbeheer en het sportvisserijgebruik binnen het werkgebeid van de Sportvisserij Oost Nederland vorm gegeven. Deze organisaties zijn tevens de grootste verhuurders van visrechten. Ook van natuurbeheerders, gemeenten en recreatieschappen huren wij de nodige visrechten. Tot slot maken voor het vissen op een aantal wateren gebruik van machtigingen van beroepsvissers.

Als huurder van visrechten zijn wij wettelijk gezien verantwoordelijk voor een goed visstandsbeheer. Hierbij zijn wij natuurlijk gehouden aan een groot scala van wettelijke bepalingen en beleid van watereigenaren. In de praktijk onderzoeken wij op veel plaatsen de visstand. Wij hebben hiervoor een eigen Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost Nederland met enthousiaste vrijwilligers. Deze onderzoeken dienen als bouwstenen voor visstandbeheerplannen en diverse plannen van overheden. Verder werken onze vrijwilligers regelmatig mee aan monitoringsprojecten van waterschappen voor de Kaderrichtlijn Water en de evaluatie van vismigratiesystemen. Vrijwilligers zijn dan ook altijd welkom om mee te werken aan dit soort onderzoeken. Wij zorgen voor een goede opleiding en vergoeden uiteraard de gemaakte kosten. Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u een mail sturen aan info@sportvisserijoostnederland.nl

Registreer ook je vangsten!

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.