CONTROLE EN HANDHAVING


Deze situatie valt onder illegaal kamperen

Vanaf begin 2022 is de 0,5 deeltijdfunctie voor BOA uitgebreid naar een voltijdfunctie. Het aantal vrijwillige BOA’s in dienst bij Sportvisserij Oost-Nederland was het afgelopen jaar 11 man. Daarnaast zijn er nog een viertal BOA’s die d.m.v. een convenant controles uitvoeren op de Visserijwet. Voor 2023 willen we graag uitbreiding van ons BOA-team. Door de BOA’s zijn de verplichte cursussen gevolgd om de opsporingsaktes te kunnen verlengen en gecertificeerd te zijn voor het gebruik van geweldsmiddelen (veiligheidsmiddelen).
 
De federatieve controleurs zijn goed vertegenwoordigd met iets meer dan 100 controleurs die controlerende taak hebben langs de waterkant en voornamelijk als ambassadeurs optreden en een oor- en oogfunctie hebben. Samen hebben zij een kleine 3000 controles uitgevoerd waarvan er 340 (10%) waarschuwingen zijn uitgedeeld. Veruit de meeste waarschuwingen (52%) zijn gegeven voor geen schriftelijke toestemming in bezit (Vispas).
 
Uitbreiding van de kledingstukken voor de controle is een grote wens van de federatieve controleurs. Een jas en een polo worden beschikbaar gesteld door Sportvisserij Nederland als men eenmaal de cursus Sportvisserij controleur met gevolg heeft volbracht. Vanuit Sportvisserij Oost-Nederland gaan we kijken of we deze uitbreiding van kleding kunnen gaan realiseren. Gedacht wordt aan een hoodie.

Controle resultaten BOA’s

De BOA’s hebben in totaal 6039 constateringen gemaakt waarvan 351 waarschuwingen (3%) zijn uitgedeeld en 202 maal is er proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast zijn er nog twee inbeslagnames geweest van illegale vistuigen.
Onderstaande taartdiagram laat zien dat er slechts 3% overtredingen hebben plaats gevonden tijdens controles door BOA’s op de Visserijwet. 


Overzicht van de verschillende overtredingen op de Visserijwet

Federatieve controleurs
Controle resultaten federatieve controleurs in een taartvorm. Opvallend is dat de federatieve controleurs meer waarschuwingen hebben uitgedeeld dan de BOA’s (10%)


Samenwerking met andere handhavende partners en acties

Sportvisserij Oost-Nederland neemt deel in tal van handhavingsacties zoals het Waterplan in de Kop van Overijsel, Waterplan Kampen, Toezicht op de Overijsselse Vecht, Omgevingsdienst Achterhoek en het Waterplan Zwolle. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de surveillance boot. Deze boot is voorzien van nieuwe sonar apparatuur welke ons in staat stelt om illegale vistuigen te kunnen opsporen. Daarnaast merken wij dat de milieuagenten van de verschillende politiedistricten steeds vaker willen samenwerken in het buitengebied. Een mooi voorbeeld hiervan is het Greenteam. Het Greenteam is een vrijwillig, niet geheel vrijblijvend, samenwerkingsverband tussen verschillende handhavende partijen. De politie IJsselland-zuid fungeert als trekker van dit team. Ook nemen onze BOA’s actief deel aan handhavingsacties op district niveau van de politie zoals Noord-Oost Twente, Groen/Blauw gemeente Hof van Twente en het Vechtdal.

In ons werkgebied wordt er op verschillende regio’s aandacht gevraagd voor een Veilig Buitengebied. Onder het mom “Kiet Uut” worden er bijeenkomsten georganiseerd. Het doel is om een sluitend netwerk te creëren waardoor er een beter zicht ontstaat op onveilige situaties en criminaliteit in het buitengebied. Het buitengebied is kwetsbaar voor de georganiseerde criminaliteit (ondermijning). Sportvisserij Oost-Nederland is aangehaakt bij de werkgroep Veilig Buitengebied/KIEK UUT, IJsselland Noord en Zwolle, Vechtdal, Dinkelland/Tubbergen en Veilig Buitengebied IJsselland-Zuid.


Keurmerk 1e ster certificaten


Project Nachtuil

In 2022 is Sportvisserij Oost-Nederland een nieuw project gestart onder de naam “Nachtuil”. Het vermoeden was dat er in de nachtelijke uren meer overtredingen zouden plaats vinden en dat bleek waar te zijn. Er zijn 262 vissers gecontroleerd waarvan er 30 een proces-verbaal hebben gekregen en 3 kregen een officiële waarschuwing. Het project Nachtuil heeft de nodige aandacht getrokken bij de pers.


Resultaten

  • 262 controles
  • 30 Processen Verbaal (12%)
  • 3 Waarschuwingen (1%)

Bij de reguliere controles op de Visserijwet krijgt 2% een proces-verbaal.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.