Privacy Statement

Sportvisserij Oost-Nederland is gevestigd te Raalte en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40650208. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sportvisserij Oost-Nederland verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Sportvisserij Oost-Nederland verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Oost-Nederland aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b. een product of dienst afneemt bij Sportvisserij Oost-Nederland (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. zich aanmeldt als vrijwilliger of medewerker bij Sportvisserij Oost-Nederland; 
d. als verdachte van een overtreding verplicht bent uw persoonsgegevens te verstrekken
e. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Sportvisserij Oost-Nederland verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer(s);
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. betaalgegevens(s);
i. BSN-nummer;
j. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
k. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
l. browsercookies;
m. foto’s;
n. strafrechtelijke gegevens
o. vangstgegevens.

1.3 Sportvisserij Oost-Nederland kan deze gegevens gebruiken voor:

• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• handhaving;
• het verstrekken van de wedstrijdtoestemming(en);
• het organiseren van wedstrijden en evenementen  
• publicatie van deelnemerslijsten voor wedstrijden op onze website
• toezending van deelnemerslijsten voor wedstrijden aan deelnemers en diegenen die de deelnemers hebben opgegeven
• het verstrekken van bewijzen van deelname aan diverse activiteiten;
• promotionele doeleinden;
• dienstverlening
• vermelding in almanak voor intern gebruik binnen onze organisatie
• door de overheid opgelegde verplichtingen.
• het leveren van producten en diensten
• het inschrijven voor opleidingen en cursussen
• het organiseren van online stemmingen


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Sportvisserij Oost-Nederland via telefoonnummer 0572-363370 of per e-mail: info@sportvisserijoostnederland.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij Oost-Nederland persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Oost-Nederland met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Oost-Nederland.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Sportvisserij Oost-Nederland zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Sportvisserij Oost-Nederland treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 Sportvisserij Oost-Nederland kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• aangesloten hengelsportverenigingen en specialistenorganisaties waarvan u lid bent en Sportvisserij Nederland;
• NOC*NSF waarvan Sportvisserij Oost-Nederland indirect lid is;
• verwerkers van Sportvisserij Oost-Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving, voor meer informatie over uw rechten verwijzen wij u naar www.privacyvragenbrs.nl;
• de overheid

4.2 Sportvisserij Oost-Nederland verstrekt uw gegevens niet aan andere derden anders dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Oost-Nederland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Raalte, 8 juli 2020

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.