Vis Wedstrijd Registratie Programma (VWRP)

Via deze online wedstrijdmodule kunt u bekijken welke wateren beschikbaar zijn en welke reeds gereserveerd zijn voor wedstrijden. U kunt hiermee zelf wateren reserveren voor uw wedstrijden. Klik hier om direct naar de wedstrijdkalender van Sportvisserij Oost-Nederland te gaan.

Voor het houden van een wedstrijd is toestemming van de visrechthebbende vereist. Mocht u in Oost-Nederland een wedstrijd willen houden dan kunt u deze aanmelden via:

Vis Wedstrijd Registratie Programma (VWRP)

Voordat u een wedstrijd kunt aanmelden dient u zich eerst te registreren. Dit kan ook via het systeem.
De aangemelde wedstrijden worden door de wedstrijdsecretarissen per rayon van onze organisatie beoordeeld. Indien een wedstrijd wordt goedgekeurd krijgt u daar automatisch bericht van per e-mail. 

Indien in de lijst van Wateren een door u gezocht water niet voorkomt, kan dit door de wedstrijdsecretaris eenvoudig worden aangevuld/gewijzigd. U kunt een water/wedstrijdlocatie aanmelden via wedstrijden@sportvisserijoostnederland.nl Vervolgens wordt bekeken of dit water kan worden opgenomen in de lijst.

Een uitgebreide handleiding voor het VWRP vindt u hier. 


Enkele spelregels

Termijn van aanvragen en accorderen wedstrijdtoestemmingen

•Half september gaat de wedstrijdmodule open voor aanvragen van wedstrijden voor het volgende jaar.
•Aanvragen van eigen hengelsportverenigingen worden op volgorde van binnenkomst zo spoedig mogelijk na binnenkomst door de wedstrijdsecretaris geaccordeerd
•Aanvragen van organisatoren buiten onze federatie of van commerciële partijen worden pas vanaf 15 december geaccordeerd; onze eigen hsv-en krijgen dus voorrang tot 15 december.
•De wedstrijdtoestemming is geldig onder voorbehoud van (selectie)wedstrijden en kampioenschappen die door Sportvisserij Oost Nederland of Sportvisserij Nederland worden georganiseerd op dezelfde dag die vermeld staat op de wedstrijdtoestemming; deze wedstrijden vinden altijd plaats in de weekenden.
•Pas eind november is de landelijke wedstrijdkalender bekend, waarop Sportvisserij Oost Nederland haar eigen wedstrijden moet afstemmen.
•Van 15 september tot 15 december kunnen afgegeven wedstrijdtoestemmingen dus nog worden ingetrokken. Het zal hierbij altijd gaan om wedstrijden in de weekenden.
•Voor aanvragen door derden, zijnde aanvragen door niet aangesloten HSVen of individuen wordt per aanvraag €12,50 in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet te restitueren. De betaling dient binnen twee weken te worden voldaan anders wordt de aanvraag afgewezen.
 

Aantal te reserveren trajecten
•Het is niet toegestaan dat wedstrijdlocaties “op reserve” worden aangevraagd, zodat op de wedstrijddag gekozen kan worden voor de beste locatie ten opzichte van bijvoorbeeld wind. Daardoor blijven wedstrijdtrajecten vrij, terwijl er ook anderen hadden kunnen vissen.
•Als de wedstrijdsecretaris de indruk heeft dat toch wedstrijdlocaties op reserve worden aangevraagd, zal hij alleen de eerste aanvraag accorderen en de rest afwijzen, om zo ook anderen de gelegenheid te geven om wedstrijden te reserveren op die trajecten.
•Per dag kan een aanvrager maximaal 4 wedstrijdlocaties aanvragen, zodat grote trajecten gereserveerd kunnen worden voor wedstrijden met veel deelnemers.

Nachtwedstrijden
Voor het aanvragen van nachtviswedstrijden dient men vooraf via de Visplanner App of de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren + de aanvullingslijst te controleren of nachtvissen is toegestaan.


Plaatsen van bebording bij wedstrijden

Als wedstrijdcommissie raden wij aan om bebording te plaatsen voorafgaand aan de wedstrijd. Zodat individuele vissers weten dat er een wedstrijd op het betreffende parkoers plaatsvindt. Klik hier voor een in te vullen bord per wedstrijd, tevens in meerdere talen.


Het VWRP is altijd in ontwikkeling. Wij willen het systeem zoveel mogelijk aanpassen aan uw wensen. Mocht u verbetersuggesties hebben, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten via wedstrijden@sportvisserijoostnederland.nl Voor vragen over het systeem kunt u ons op dezelfde wijze benaderen.

Indien u geen gebruik meer maakt van het VWRP, wilt u dit dan aan ons doorgeven via wedstrijden@sportvisserijoostnederland.nl zodat wij uw gegevens uit het systeem kunnen halen.

Overzicht bestaande wedstrijdlocaties


De open wateren zijn aangegeven met rode lijnen, zodat zichtbaar is aan welke zijde het wedstrijdtraject ligt. De afgesloten wateren, zoals vijvers en kolken zijn aangegeven met vissen-icoontjes.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.