Vergoedingen voor vrijwilligers

Binnen Sportvisserij Oost-Nederland kunnen vrijwilligers vergoedingen ontvangen. Naast de vrijwilligersvergoedingen, die ofwel per activiteit ofwel maandelijks of jaarlijks betaald worden, kun je een reiskostenvergoeding krijgen. Deze reiskostenvergoeding is van staatswege vastgesteld op € 0,28 per km. Ontvang je een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding, dan krijg je begin van het jaar bericht hoeveel die vergoeding bedraagt. Vaste jaarlijkse vergoedingen worden altijd automatisch door ons overgemaakt aan het einde van het jaar. 

Belastingdienst

In 2024 mag je als vrijwilliger volgens de belastingregels maximaal € 2.100,= (of € 210,= per maand) belastingvrij ontvangen aan vergoedingen. Dit bedrag is het totale jaarbedrag, dus van alle vrijwilligersfuncties bij elkaar opgeteld, ook bij andere organisaties. Ontvang je over 2024 meer dan € 2.100,=, dan wordt het volledige bedrag belast.
Wij verstrekken jaarlijks begin van het jaar aan elke vrijwilliger een overzicht van de uitgekeerde bedragen in het voorgaande jaar t.b.v. het invullen van de belastingaangifte. Wanneer het door ons uitgekeerde bedrag € 2.100,= of hoger is, versturen wij deze overzichten zelf eveneens aan de belastingdienst.

Gebruik het juiste formulier

Om de opgave aan de belastingdienst zuiver te houden en te voorkomen dat bepaalde bedragen ten onrechte worden opgegeven aan de belastingdienst, verzoeken wij je het juiste declaratieformulier te gebruiken om je vergoedingen of onkosten te declareren.

Kilometervergoeding (reiskosten), vergoeding VISles / Samen Vissen activiteit of vergoeding voor het trekken van een aanhanger met eigen auto. Gebruik hiervoor het DECLARATIEFORMULIER (Download Excel) (wel opgave aan belastingdienst)

Overige onkosten, zoals materialen, maaltijden, treinkaartjes, parkeerkosten, entreekaartjes, brandstoffen (bijv. voor zagen of maaiers). Oftewel bedragen die je hebt voorgeschoten en volledig van ons terug krijgt.
Gebruik hiervoor de MATERIAALBON (Download Excel) (geen opgave aan belastingdienst). Bij de materiaalnota dienen te allen tijde bonnen of facturen meegestuurd te worden.

Indienen

Dien je declaratieformulier en/of materiaalnota incl. bonnen of facturen in voor 1 december van het lopende jaar via jouw vrijwilligerscoördinator of rechtstreeks via vrijwilligers@sportvisserijoostnederland.nl.


Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.