Vertrouwenscontactpersoon

Sportvisserij Nederland en daarmee ook Sportvisserij Oost-Nederland vinden het van groot belang dat iedereen in de hengelsport correct met elkaar omgaat, dat mensen respect hebben voor elkaar en de hengelsport kunnen beoefenen in een veilige omgeving.Helaas gebeurt dat niet altijd. Ook in de hengelsport kan het voorkomen dat je volstrekt ongewenst wordt behandeld door een collega, sportvisser, vrijwilliger, coach of bestuurder. Dit kan variëren van het negeren of pesten van mensen, discriminatie, seksuele toespelingen, aanranding of zelfs verkrachting.

Vertrouwenscontactpersoon bij SVON - Sonja van der Kooi  

Daarom zijn binnen zowel Sportvisserij Oost-Nederland als binnen Sportvisserij Nederland enkele vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Als je ergens mee zit en je wil dat er iets aan gebeurt, kun je terecht bij een van deze vertrouwenscontactpersonen. Binnen Sportvisserij Oost-Nederland is Sonja van der Kooi vertrouwenscontactpersoon.

Rol vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Hoe gaat dat precies? De VCP is onpartijdig en zal een luisterend oor bieden. Een melding kan telefonisch, maar verloopt bij voorkeur in een persoonlijk gesprek in een veilige omgeving. In zo’n gesprek mag je je altijd door iemand laten bijstaan. Door door te vragen zal de VCP samen met de melder de situatie helder in beeld brengen. Vervolgens geeft de VCP een overzicht van mogelijkheden die de melder zelf kan doorlopen om de situatie te stoppen. De VCP zal zaken dus niet zelf oplossen, maar fungeert als bron van informatie waarmee de melder zelf verder kan.


Vertrouwelijk, tenzij...

Meldingen zijn in principe vertrouwelijk, tenzij het zeer ernstige en strafbare zaken betreft. In dat geval heeft het bestuur van Sportvisserij Oost-Nederland zelfs een meldplicht. Van elke melding wordt een notitie opgesteld. Deze notitie maakt de VCP altijd samen met de melder, zodat er alleen zaken in komen te staan die de melder kwijt wil. Daar hoeven zelfs geen namen in te staan, al wordt het dan wel wat lastig als het bestuur actie moet ondernemen. In het geval dat een melder zelf de situatie verder oppakt, kan de notitie geanonimiseerd blijven.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

De notitie gaat altijd ter informatie alleen naar het bestuur en de melder. Zelf bewaart de VCP de notitie niet. Dit houdt ook in dat het bestuur alleen actie moet ondernemen als dat vermeld staat in de notitie, tenzij het om een zeer ernstig of strafbaar feit gaat. In dat geval moet het bestuur altijd actie ondernemen en is er de meldplicht, dit om ook de veiligheid van anderen te kunnen waarborgen.

Wat is het verschil tussen een vertrouwenscontactpersoon en vertrouwenspersoon

Een vertrouwenscontactpersoon stelt zich neutraal op, biedt een luisterend oor en fungeert alleen als bron van informatie, waarmee de melder een oplossing kan vinden voor een ongewenste situatie. Een vertrouwenspersoon kan zorgen voor persoonlijke begeleiding en ondersteuning van de melder.

Contact

Je kunt Sonja van der Kooi tijdens kantooruren bereiken via 06-40299024 of via e-mail.
De VCP-en binnen Sportvisserij Nederland zijn Astrid en Patricia. Je kunt hiervoor bellen met telefoonnummer 030-3030900 en kiezen voor doorverbinding met Astrid of Patricia.
Buiten kantoortijden kun je gebruik maken van een van de andere contactmogelijkheden op de website van het Centrum Veilige Sport.

Ook kun je afhankelijk van de kwestie bellen met het Centrum Veilige Sport (tel. 0900-2025590), Slachtofferhulp Nederland (tel. 0900-0101) of de politie in jouw woonplaats.


Als je slachtoffer bent van ongewenst gedrag kan dit veel emoties en vragen oproepen. Blijf er niet mee rondlopen. Signaleer het, praat er over met iemand in wie je vertrouwen hebt en schakel geschikte hulp in.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.