KANTOOR EN INTERNE ORGANISATIE


Aansturing, beleid en organisatie

Na een aantal pandemiejaren, heeft het jaar 2022 gelukkig weer alle eigenschappen van een redelijk normaal jaar. Al is er heel veel gebeurd en zijn er zowel intern als extern veel ontwikkelingen met gevolgen voor onze organisatie.
 
Op het personele vlak was 2022 een relatief rustig jaar. Op 1 maart 2021 was Hans Holsbeek 12,5 jaar in dienst bij ons en dat hebben we met het personeel middels een lekker etentje gevierd in Oldenzaal. Het landelijk personeelsuitje van alle medewerkers van de federaties en Sportvisserij Nederland werd deze keer bij ons gehouden en wel in de Kop van Overijssel. Hoewel het een regenachtige dag was hebben we ons goed vermaakt met een boottocht, een “prison break puzzeltocht” en een BBQ.
 
Ook dit jaar werd Willem Bakker als projectleider Swimway Vecht nog voor 1 dag in de week uitgeleend aan waterschap Vechtstromen. Dit succesvolle project Swimway Vecht, is in 2022 grotendeels afgerond met de oplevering van een eindrapportage. Helaas werd later in het jaar bekend dat Willem ons na 9 jaar trouwe dienst ging verlaten. Hij zet zijn carrière voort bij waterschap Drents Overijssele Delta. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de goede en fijne samenwerking en wensen hem al het goede bij zijn nieuwe werkgever.
 
In november kwam Hugo Brekveld bij ons stage lopen vanuit de opleiding sportvisserij en waterbeheer aan het Zone College te Zwolle.
 
Onze ALV van 17 mei 2022 jl., werd weer op normale wijze, dus met fysieke aanwezigheid van mensen georganiseerd. Wel boden wij de mogelijkheid om middels een livestream de ALV digitaal te volgen. Naast de herbenoeming van Gé Duchatteau heeft de ALV ook ingestemd met de procesgang rond de rayonstructuur en dat het bestuur het profiel samenstelt van toekomstige bestuurders en daar ook naar op zoek mag gaan. Op de ALV hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Ben Meijer, die sinds 2002 in het algemeen bestuur zitting nam. Hier hebben wij ook informeel afscheid genomen van Joop Bongers als directeur bij Sportvisserij Nederland. Joop werd hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de hengelsport. In juli werd formeel afscheid van hem genomen bij Burgers Zoo in Arnhem, waar alle verenigingen ook bij uitgenodigd waren.
 
In het najaar hebben wij ook een aantal succesvolle gebiedsbijeenkomsten georganiseerd. Deze waren vooral inhoudelijk van aard en de agenda werd mede door onze eigen leden bepaald (zie ook ander onderdeel van dit jaarverslag).
 
Op het gebied van controle en handhaving was 2022 ook een succesvol jaar. Naast een 2-tal goed bezochte federatieve controleursavonden, was er ook een nuttige en gezellige BOA-bijeenkomst in 2022. Ook zijn er bij diverse gemeenten nu ook APV-bevoegdheden (Algemene Plaatselijke Verordening) voor onze BOA’s geregeld. En we hebben een flinke landelijke subsidie kunnen binnenhalen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 
Verder stond 2022 vooral in het teken van de nadere uitwerking van de landelijke organisatieontwikkeling (scenario 2). Diverse collega’s hebben hun bijdrage geleverd in de diverse werkgroepen (personeelszaken, controle en handhaving, beleid en strategie, financiële administratie, communicatie, ICT en vrijwilligers). De goede samenwerking krijgt nu echt vorm, waarbij het tempo en de energie er goed op zit!
 
Qua huisvesting zijn we ondanks vele onderzoeken en uitgaven, helaas niet veel verder gekomen. De huidige onzekere markt maakt, dat verder gaan onverantwoord was en de uitvoering van de verduurzaming vooralsnog geen doorgang kon vinden.
 
Verheugd zijn wij ook met de komst van een roofviscommissie in 2022, die ook al direct zeer actief was en al een aantal activiteiten georganiseerd heeft. Onze vrijwilligersvisdag was dit keer in Giethoorn, met een prachtige boottocht, heerlijk weer en appetijtelijk eten voor onze vrijwilligers.
 
Tot slot willen wij graag vermelden dat wij in 2022, ons mochten prijzen met de aanstelling van 2 nieuwe jeugdwedstrijdcoaches: Paula Petiet en Richard Jansen. Geweldig dat deze mensen zich voor ons, onze jeugd en de jeugdvissers willen inzetten.


Bestuur en ereleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 mei 2022 werd Gé Duchatteau herkozen voor zijn tweede termijn als Algemeen Bestuurslid. Gé heeft de portefeuille controle en handhaving. Algemeen Bestuurslid Ben Meijer trad voortijdig af en was niet herkiesbaar.

De samenstelling van het dagelijks bestuur op 31 december 2021 was als volgt:
 • Voorzitter:I. Boersma
 • Secretaris:J. Noltes
 • Penningmeester:T. Hegeman

Algemene bestuursleden

 • G. Duchatteau
 • J. Verheij
 • M. Klein
 • 1 zetel vacant
Ereleden
 • J. van Zorge
 • H. Slagter
 • G.H. Sloot

Onderscheidingen

Sportvisserij Oost-Nederland kent Richtlijnen voor jubilea en onderscheidingen. In 2022 kwamen de volgende personen in aanmerking voor een zilveren erespeld.

Zilveren erespeld
 • J. Riemsdijk – 12,5 jaar bestuurslid rayon 2
 • J. van Loo – 25 jaar bestuurslid De Sportvisser Wapenveld
 • J. Kars – 12,5 jaar lid wedstrijdcommissie
 • J. Wachtmeester – 25 jaar secretaris T.O.P. Coevorden
 • R. Berkhoff – 25 jaar bestuurslid HVO Vaassen – Epe
 • G. ter Horst – 25 jaar bestuurslid Ons Genoegen Balkbrug
Afscheid rayonbestuurders maar welkom(e) gebiedsbijeenkomsten

In 2022 hebben wij verder invulling gegeven aan de pilot om de rayonbesturen op te heffen en te werken met gebiedsbijeenkomsten. Hierbij werden de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen van de rayons vervangen door gebiedsbijeenkomsten, met behoud van de oude rayon gebiedsindeling van verenigingen. Als gevolg van dit besluit werd er medio september in Raalte bij Grand café Neuf een leuk en passend afscheid voor onze rayonbestuurders georganiseerd. Dit natuurlijk als blijk van waardering voor hun jarenlange tomeloze inzet.

De gebiedsindeling blijft behouden

Daarnaast zijn er in november 2022 vier succesvolle gebiedsbijeenkomsten “nieuwe stijl” georganiseerd voor en in samenwerking met hengelsportverenigingen. Er zijn diverse agendapunten opgehaald bij onze leden en de werkorganisatie heeft de avonden verder georganiseerd. De bijeenkomsten werden goed bezocht en er was veel interactie tussen de bezoekende leden en het bestuur en werkorganisatie van Sportvisserij Oost-Nederland.
 
Doel van de gebiedsbijeenkomsten was onder meer om op lokaal niveau goed contact te hebben tussen de federatie en haar verenigingen en tussen de verenigingen onderling. En daarnaast om leuke, sociale, interessante, informatieve bijeenkomsten te organiseren en dat is goed uit de verf gekomen gezien de goede recensies vanuit de evaluaties. Vooral de ruimte voor interactie en inbreng van vis-gerelateerde onderwerpen kon rekenen op veel enthousiasme van onze leden. We gaan nog zeker een jaar door met deze werkwijze en daarna gaan we de nieuwe opzet met onze leden evalueren.


Commissies en werkgroepen

Karperwerkgroep
Begin april 2022 is de laatste uitzetting van karper geweest op de bergingsvijver ten noorden van Oldenzaal. Daarmee is het oude bestand weer hersteld na de vissterfte in 2015.
De provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen zijn akkoord gegaan met een meerjarig plan om karpers te mogen uitzetten in het Kanaal Almelo de Haandrik. Dit plan loopt tot en met 2036. Om het jaar wordt er 200 kg karper uitgezet. Hiermee is het karper bestand verzekerd voor de komende jaren. Ons streven is om voor nog meer wateren langdurige afspraken te maken voor uitzet.
Rijkswaterstaat heeft voor de komende vijf jaar groen licht gegeven voor karper uitzet in het Twentenkanaal. Ook voor recreatieplas Bussloo is het gelukt om voor vijf jaar afspraken te maken voor een uitzet van 25 karpers per jaar.

 

Samenstelling per 31-12-2022
 • Stephan Binnenmars
 • Christiaan Hummelink
 • Dick Spijker
 • Daaf Wolters
 • Hans Holsbeek (contactpersoon SVON)Eind juni 2022 is de roofviscommissie van Sportvisserij Oost-Nederland opgericht. Vijf roofvissers van jong tot ietsje ouder en uit alle hoeken van ons werkgebied en daarbuiten maken deel uit van de commissie. Naast een ongelofelijke passie voor roofvissen heeft ieder zijn eigen talenten en ervaringen die uitstekend in de commissie passen. Van lekker actief bijdragen in de praktijk tot een coördinerende rol en gebruik van sociale media. Contactpersoon en aanspreekpunt vanuit kantoor is Sonja van der Kooi.
In het najaar van 2022 werd het eerste roofvisevenement georganiseerd: de Roofvis "op stap" dag in en om Deventer, waarover je elders in dit jaarverslag meer kunt lezen. Daarnaast publiceerde de roofviscommissie regelmatig blogs met waardevolle vistips op de website van Sportvisserij Oost-Nederland en via het eigen Instagramaccount @roofviscommissie_svon

Samenstelling per 31-12-2022:
 • Romany de Goede
 • Noah van der Meulen
 • Ivo Nijboer
 • Klaas de Vries
 • Timon van Zijl
 • Sonja van der Kooi (contactpersoon SVON) 
In 2022 heeft de wedstrijdcommissie 11 keer vergaderd. Na de coronajaren mocht in 2022 het gehele jaar weer fysiek vergaderd worden, een echte verademing. Een van de vergaderingen betrof de jaarlijkse vergadering met de wedstrijdsecretarissen. Er is tevens een vergadering geweest voor het Noord Oostelijk Kampioenschap en een spoedvergadering n.a.v. de selectie junioren. Voor Jannes Kars was het een jubileumjaar binnen de wedstrijdcommissie, Jannes zit namelijk 12,5 jaar in deze commissie. Ook de nieuwe wedstrijden van 2021 zijn opnieuw georganiseerd, zoals de selectie vijvervissen. 2022 was wat wedstrijden betreft weer als vanouds, de commissie kon zich lekker uitleven met de vele selectiewedstrijden. Helaas heeft Herman Meijlof aangegeven per 2023 te stoppen binnen de wedstrijdcommissie, maar gelukkig blijft Herman voorlopig nog wel één van de wedstrijdsecretarissen. Nu Herman ermee stopt en er steeds meer wedstrijden bijkomen, blijft één van de aandachtspunten extra ondersteuning vinden voor de wedstrijdcommissie. Ook in 2023 staan er weer meer wedstrijden gepland, zo komen ook de diverse rayonwedstrijden bij het takenpakket van de wedstrijdcommissie.

Samenstelling per 31-12-2022
 • Theo de Jong
 • Anouska Kars
 • Jannes Kars
 • Rinus Klein
 • John van Maasbommel
 • Herman Meijlof
 • Martin Verbeek
 • Jarno Veldhuizen (contactpersoon SVON) 
In oktober 2022 heeft de vliegviscommissie een praktijkdag vliegvissen georganiseerd voor bestuurders van verenigingen, waarover je elders in dit jaarverslag meer kunt lezen.

Samenstelling per 31-12-2022
 • Erik Hakkert
 • Jeroen Riekert
 • Bart Vos
 • Hyppo Wanders
 • Willem Bakker (contactpersoon SVON)Medewerkers

In 2022 hebben we geen personele wijzigingen gehad. Wel werd eind van het jaar duidelijk dat Willem Bakker ons gaat verlaten. Vrijwel iedereen kent Willem. Onze beleidsman, belangenbehartiger en beslist ook "kennisbank". Willem heeft met veel van onze vrijwilligers en verenigingen contact gehad en wij gaan zijn kennis en kunde beslist missen. In februari 2023 zal hij gaan starten bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het goede nieuws daarvan is dat wij daar dan weer een goede contactpersoon hebben zitten.
 
Medewerkers (31-12-2022)
 • Hans Gels - Directeur
 • Willem Bakker - Sr. Belangenbehartiger
 • Elma Herms - Financieel medewerker
 • Marga Hoefsloot - Administratief medewerker
 • Hans Holsbeek - Beleidsmedewerker
 • Sonja van der Kooi - Communicatieadviseur
 • Mark Kouwenhoven - Projectmedewerker
 • Dirk Otten - Verenigingsadviseur (via Sportvisserij Nederland)
 • Wilfred Sollie - Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 • Jarno Veldhuizen - Adviseur SportvisserijzakenStagiair Hugo BrekveldVanaf begin november 2022 tot medio juli 2023 loopt Hugo Brekveld stage bij Sportvisserij Oost-Nederland. Dit in het kader van zijn opleiding Sportvisserij en Waterbeheer aan het Zone College uit Zwolle. Hugo is 3e jaars student van bovengenoemde opleiding. Hugo verteld: “Als jochie van 10 jaar oud meegenomen door mijn opa naar de waterkant, om een keertje mee te gaan vissen op voorntjes en daarna was ik gelijk verknocht aan vissen”. Hugo is al op zijn 14e begonnen met snoekbaars vissen op de IJssel en dat is nog steeds zijn favoriete visserij. Maar bij ons moest Hugo natuurlijk flink aan het werk en hij houdt zich dan ook bezig met veel uiteenlopende onderwerpen:
Hij gaat helpen met de opbouw van de beurs in het Duitse Lingen op 25-26 februari 2023, ook ondersteunt hij de roofvis-commissie, o.a. met het organiseren van jeugddagen of -events. Hugo stelt een evaluatie-document van de pilot fly-only op de Doorbraak op en hij ontwikkelt een plan voor de zuiderparkvijver in Apeldoorn, om deze om te toveren tot een echte visparel. Kortom hij heeft genoeg te doen en hoeft zich gedurende zijn stage bepaald niet te vervelen.


Vrijwilligers


Het aantal vrijwilligers is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. In allerlei functies zijn er nieuwe mensen bij gekomen, zoals Samen VISsen coaches, sportvisserijcontroleurs, commissieleden en vaste hulpen bij vislessen en andere activiteiten. Eind 2022 stonden maar liefst bijna 240 vrijwilligers bij ons geregistreerd. Op de speciale vrijwilligersnieuwsbrief zijn ondertussen 165 vrijwilligers geabonneerd.
In september vond onze jaarlijkse vrijwilligersdag plaats. Deze keer geen vrijwilligersvisdag, maar een vrijwilligersdag dus om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Alle aanwezigen konden genieten van een mooie rondvaart in de Wieden / Weerribben en na afloop stond er een uitstekend koud en warm buffet klaar bij restaurant de Otterskooi. Een geslaagde en zeer gezellige dag! Rond de kerst hebben we gemeend onze vrijwilligers te verblijden met nog een leuke verrassing: een keuzecadeau. Maar liefst 193 vrijwilligers ontvingen een Pathé Thuis filmcode en 46 vrijwilligers kozen voor een jaarabonnement op Hét VISblad voor 2023.


Preventie

Naast de reguliere keuringen van materialen, zoals o.a. brandblussers en AED’s is afgelopen voorjaar door 12 vrijwilligers een LEH training (Levensreddende Eerste Hulp) gevolgd. Deze cursus wordt eens in de twee jaar aangeboden aan onze vrijwilligers, maar is niet verplicht. Onze BHV-er, Sonja van der Kooi, heeft de herhalingscursus BHV weer gevolgd.Toekomst sportvisserij (organisatieontwikkeling)

In 2022 is een start gemaakt met de uitwerking van scenario 2 (uniformeren en stroomlijnen interne werkprocessen) door zes werkgroepen, bestaande uit medewerkers van Sportvisserij Nederland en de zeven federaties. De zes werkgroepen hebben zich gebogen over respectievelijk personeelszaken, vrijwilligers, contractbeheer en (financiële) administratie, ICT, controle en handhaving, beleid- en strategische communicatie. De werkgroepen werden ondersteund door adviseurs van Berenschot.
De resultaten van de werkgroepen zijn opgeleverd in een rapport “Harmonisatie en uniformering, fase 2” (Berenschot, 2022). De adviezen in het rapport zijn ter besluitvorming aangeboden aan de besturen van de acht organisaties.
De organisaties kijken positief terug op het doorlopen proces in 2022. In de zes werkgroepen hebben medewerkers zich met veel energie ingezet om de mogelijkheden in kaart gebracht om de samenwerking van onze acht organisaties te intensiveren en te verbeteren. Er zijn ook wat zorgen uitgesproken over of er voldoende capaciteit beschikbaar is – zowel in menskracht als financiën – om de verschillende adviezen te implementeren. Dit vergt nog de nodige aandacht en het stellen van prioriteiten. Daar zal ook na 2022 verder aan gewerkt moeten worden en afspraken over gemaakt moeten worden. Maar niet alles kan en hoeft gelukkig ook niet tegelijkertijd. Het management van de acht partijen hebben de bestuurlijke opdracht gekregen en gaan toezien op het verdere proces, de middelen en de prioriteitsstelling verder te leiden.


Huisvesting

Medio december 2022 hebben wij onze leden geïnformeerd over het niet tot uitvoering brengen van onze ver gevorderde plannen en ontwerp van de renovatie en verduurzaming van ons kantoorpand. Dit vanwege de feiten, dat de geraamde kosten ver boven het bepaalde maximale investeringsniveau liggen en dat er voor de toekomst grote onzekerheden zijn vanwege de instabiele markt in de bouwsector. Er kon dus op basis van de voorliggende informatie en de aanbestedingsuitslag, niet anders door het bestuur besloten worden dan, om niet tot uitvoering over te gaan. De geoffreerde aannemers en installateur konden zich niet op de geoffreerde bedragen vastleggen, gezien de instabiele markt en daarmee zouden vrijwel alle financiële risico’s bij onze vereniging komen te liggen. Nogmaals de oorzaken liggen buiten onze invloedssfeer en komen door de overspannen woning- en bouwmarkt, de dure grondstoffen en de oorlog in Oekraïne. Maar er is door het bestuur geconcludeerd dat op basis van de geschetste marktontwikkelingen en de prijsontwikkelingen voor 2023, het onverantwoord is om aan deze klus te beginnen. Er is helaas in de voorbereiding al een behoorlijke investering gedaan in tijd en geld aan dit complexe proces en daarmee is leergeld betaald, maar het is helaas niet anders.
Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.