Richtlijnen voor jubilea en onderscheidingen

Sportvisserij Oost-Nederland kent voor vrijwilligers binnen de eigen organisatie, maar ook voor vrijwilligers binnen haar aangesloten hengelsportverenigingen een onderscheidingenbeleid.
Erespelden

De zilveren erespeld wordt verleend aan:
• degene, die 10 jaar lid is van het Algemeen Bestuur
• degene, die 12½ jaar lid is van een rayonbestuur
• degene, die 12½ jaar lid is van een commissie
• door het bestuur vast te stellen bijzondere gevallen

De gouden erespeld wordt verleend aan:
• degene, die voor de 2e maal in aanmerking komt voor de zilveren speld.
• ereleden, waarbij de gouden speld voorzien wordt van een briljantje.
• door het bestuur vast te stellen bijzondere gevallen.

Voor zilveren en gouden spelden geldt dat:
• accumulatie van onderbroken bestuursjaren en samenvoeging van bestuursjaren in verschillende organen is toegestaan.
• spelden eenmaal per jaar op de Algemene Ledenvergadering worden uitgereikt.
• op verzoek ook de hengelsportvereniging zelf de onderscheiding mag uitreiken.
• voor een onderscheiding een schriftelijk verzoek aan het bestuur dient te komen.


Afscheid

• Bij vertrek uit het Algemeen Bestuur kan het bestuur het vertrekkende lid een blijk van waardering toekennen van € 25.- per bestuursjaar met een maximum van € 250.-
• Bij vertrek uit een rayonbestuur kan het vertrekkende lid een blijk van waardering worden toegekend van € 10.- per bestuursjaar met een maximum van € 100.-
• Bij vertrek uit een commissie kan het vertrekkende lid een blijk van waardering worden toegekend van € 10.- per bestuursjaar met een maximum van € 100.-

Het aantal jaren dat men in enig bestuur of commissie heeft gezeten wordt vanuit Sportvisserij Oost-Nederland bijgehouden.


Verenigingsjubilea

Bij een jubileum of receptie van een hengelsportvereniging wordt alleen door het Algemeen Bestuur een attentie geschonken of door een afgevaardigde, aangewezen door dit Algemeen Bestuur.
De attentie bedraagt € 1.- per jubileumjaar.
Jubilea van verenigingen zijn 25 – 50 – 75 – 100 jarig bestaan. Verder iedere 25 jaar opvolgend.
Voor verenigingen die dit daadwerkelijk vieren met een receptie waarvoor de federatie wordt uitgenodigd vanaf 50 jaar elke 10 jaar, dus 60-70-80 en verder.


Jubilea van bestuursleden van hengelsportverenigingen

Hiervoor geldt dat:
• voor een onderscheiding een schriftelijk verzoek aan het bestuur van Sportvisserij Oost-Nederland dient te komen
• aan een 25-jarig bestuurslidmaatschap van een vereniging een zilveren erespeld kan worden toegekend.
• aan een onafgebroken 40 jarig bestuurslidmaatschap van een vereniging een gouden erespeld kan worden toegekend.
• het bestuur altijd kan afwijken van bovenstaande regels.
• op verzoek de onderscheiding door de vereniging zelf of door een door het Algemeen Bestuur aangewezen persoon kan worden uitgereikt.

Onderscheidingen kunnen worden aangevraagd via info@sportvisserijoostnederland.nl

Vastgesteld Raalte: mei 2019

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.