Sportvisserijbelangen op de agenda? Doe actief mee!

0 505
18 okt

Vorige week bereikte ons het positieve bericht van Visserijvereniging De Hengelsport uit Zwolle die door het nemen van eigen initiatief als betrokken partij wordt gezien in een belangrijk project met grote belangen voor de hengelsport bij verschillende recreatieplassen in en om Zwolle.

Op de raadsvergadering van 9 oktober 2017 werd het “Investerings- en exploitatieplan recreatieplassen Zwolle 2017-2026” behandeld. Dit plan betreft de Wijthemerplas, Milligerplas en Agnietenplas. Helaas was de hengelsportvereniging op geen enkele wijze betrokken geweest bij het tot stand komen van dit plan en dat accepteerde de hsv natuurlijk niet. “De Zwolse wateren zijn ons speelveld, daar hebben we loop- en visrecht en daar hebben wij een visie op voor de toekomst, ook t.a.v. de genoemde plassen.”

Inspreekrecht

Namens Visserijvereniging De Hengelsport heeft voorzitter Klaas Keen gebruik gemaakt van het inspreekrecht voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt. Zijn betoog heeft ertoe geleid dat De Hengelsport wordt gesteund door een meerderheid van de fracties en dat de hsv alsnog wordt betrokken in de verdere ontwikkeling van het genoemde plan. Het doel om als volwaardige belanghebbende partij mee te kunnen praten, is hiermee bereikt.

Lees meer via de Facebookpagina van Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle en beluister hieronder het geluidsfragment van de inspraak van Klaas Keen (vanaf 1:25:12).Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Eind augustus jl. hebben wij al onze aangesloten hengelsportverenigingen op de hoogte gebracht van de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel deze verkiezingen in 2018 plaatsvinden, werken politieke partijen deze zomer en het najaar vaak al aan hun partijprogramma’s. Voor verenigingen zijn de gemeenteraadsverkiezingen een goede gelegenheid om in contact te komen met de politieke partijen en hun sportvisserijbelang(en) aan te kaarten.
Om onze verenigingen te ondersteunen is extra informatie over de verkiezingen en een voorbeeldbrief verstuurd, die de verenigingen kunnen gebruiken om naar de gemeente te sturen. Op die manier hopen we de sportvisserijbelangen bij alle gemeenten in ons gebied te vergroten.

Tips voor belangenbehartiging in Handboek Beter besturen

Op de website van Sportvisserij Nederland zijn handige tips te vinden voor verenigingen om hun belangen te behartigen en bijvoorbeeld in gesprek te gaan met gemeenten.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties