Dode bomen brengen onderwaterwereld tot leven

0 570
17 nov

De afgelopen drie jaren heeft Rijkswaterstaat een pilotproject uitgevoerd door op 15 locaties in de IJssel, Nederrijn en Lek bomen te verankeren met als doel het leefgebied van planten en dieren te verbeteren, de ecologische waterkwaliteit dus.

De terugkeer van rivierhout blijkt een essentiële schakel te zijn voor herstel van leven in de rivier. Algen, vele kleine waterdiertjes en vissen vinden hun leefgebied in en om de structuur van een afgezonken boom. Boven het water uitstekende delen van de boom bieden een rust- en uitkijkplaats voor vogels. 

Het laten afzinken van houtstructuren is bovendien een relatief goedkope maatregel, die ook als extra maatregel bij de aanleg van nevengeulen of de oeverinrichting kan worden toegepast.
Lees meer informatie en achtergronden in het volledige artikel op de website van Rijkswaterstaat.

Overijsselse Vecht

Ook in de Overijsselse Vecht zijn in 2011 al bomen geplaatst om de visstand te bevorderen en meer vogels aan te trekken.
Check de video, waarin ecoloog Iwan de Vries van het Waterschap Vechtstromen het project toelicht.


Gerelateerde berichten
Facebook reacties