Sportvismogelijkheden blijven bestaan in project Vechtrijk Gramsbergen

0 1132
22 jan

Maandavond 20 januari presenteerde het waterschap Vechtstromen een plan op hoofdlijnen voor de herinrichting van de Overijsselse Vecht bij Gramsbergen. Samen met hsv de Dobber uit Hardenberg heeft Sportvisserij Oost-Nederland bijgedragen aan het gebiedsproces dat al in april 2019 is gestart. Het was een positieve avond waarbij o.a. bleek dat het sportvisserijgebruik bij het gat van Joosten en het wedstrijdtraject bij de brug gehandhaafd blijft.


Sportvisserijmogelijkheden

Tijdens diverse bijeenkomsten hebben we met name aandacht gevraagd voor de sportvisserijmogelijkheden bij het gat van Joosten, het wedstrijdtraject nabij de brug, bereikbaarheid maar ook het belang van goed functionerende vistrappen, watervoerende nevengeulen en diversiteit aan habitat voor vis. Het waterschap en de gemeente Hardenberg hebben voor een belangrijk deel rekening kunnen houden met onze voorstellen en wensen. 

Gebied aantrekkelijker maken

Met het opnieuw inrichten van het gebied tussen de Hardenbergse wijk Baalder en de Haandrik (met uitzondering van de Loozensche Linie) willen het waterschap en de gemeente het gebied aantrekkelijker maken. Het doel is om het gebied beter in te richten voor recreatiemogelijkheden en natuurontwikkeling met behoud van landbouw. Zo komt er bijvoorbeeld een wandelmogelijkheid rondom het gat van Joosten, wordt de Vecht deels verlegd bij het dorp Gramsbergen om een stadsfront en boulevard te creëren en wordt er een lange watervoerende nevengeul bij de stuw Haandrik aangelegd. Dat laatste biedt natuurlijk habitat mogelijkheden voor ‘onze’ riviertrekvissen zoals winde, zeeforel en kwabaal! 

Op de inrichtingsschets wordt aangegeven hoe het gebied er straks uit komt te zien

Start en uitvoering

Met de gepresenteerde schets op hoofdlijnen komt het project in een volgende fase. Begin 2020 maakt men een start met benodigde grondverwerving en subsidiewerving, in de tweede helft van 2020 worden de deelprojecten uitgewerkt. Op zijn vroegst wordt er begin 2021 een start gemaakt met de uitvoering van de plannen. 
 
Op de website van het waterschap vechtstromen kunt je meer lezen over dit project. 
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.