Algemene Ledenvergadering in coronatijd

0 694
17 sep

Afgelopen dinsdagavond 15 september ’20 vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Door de coronacrisis waren we in mei jl. genoodzaakt de ALV te annuleren en door te schuiven. Met enige praktische en technische aanpassingen konden nu toch onze leden en overige genodigden deelnemen aan de ALV en is daarmee het financiële boekjaar 2019 ook op tijd afgesloten.

Tijdens de vergadering in De Leeren Lampe in Raalte waren 20 hengelsportverenigingen vertegenwoordigd en 6 overige genodigden. De verenigingen, maar ook de overige genodigden, konden de vergadering via een live stream volgen. Hierbij werd ook de mogelijkheid geboden om tussentijds vragen in te sturen. Verenigingen die de vergadering via de live stream volgden, waren vooraf in de gelegenheid gesteld om hun stemmen via een online formulier kenbaar te maken. De fysiek aanwezigen stemden in de zaal.

Mededelingen

Middels enkele presentaties stond onze directeur Hans Gels stil bij de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor Sportvisserij Oost-Nederland. Ook lichtte hij de stand van zaken toe ten aanzien van onze huisvestingsplannen die noodzakelijk zijn om in de nabije toekomst te voldoen aan het gewenste energielabel. Ook de huidige rayonstructuur binnen Sportvisserij Oost-Nederland is voor de komende tijd een bespreekpunt. Daarin zullen verenigingen worden meegenomen middels een enquête. Landelijk is reeds geruime tijd een organisatieontwikkeling gaande. Speciaal daarvoor is een Organisatie OntwikkelingsGroep (OOG) in het leven geroepen. Een schriftelijke toelichting vanuit deze groep werd verwoord tijdens de ALV, waarbij een van de uitgangspunten is dat banen binnen onze hele landelijke sportvisserijorganisatie behouden blijven. 

Zowel fysiek als via live stream namen de genodigden deel aan de ALV

De belangrijkste besluiten op een rij

  • Het voorstel om een sanctieregeling in te stellen m.b.t. de procedure van niet-uitgegeven federatieve vergunningen is aangenomen.
  • Het voorstel om de federatieve jeugdvergunning m.i.v. 2021 af te schaffen is aangenomen. Daarvoor in de plaats zullen alle federatieve wateren worden ingebracht in de gratis online jeugdvergunning. 
  • De ALV heeft het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid over 2019. 
  • Het voorstel om de winst over 2019 toe te voegen aan: fonds verbetering sportvisserij mogelijkheden en de algemene reserve (voornamelijk post water- en visstandbeheer en uitwerking huisvesting) is aangenomen. 

Bestuursverkiezingen

  • Tom Hegeman is officieel gekozen voor zijn eerste termijn als penningmeester.
  • Ben Meijer is herkozen voor een nieuwe termijn als Algemeen Bestuurslid namens rayon 1 
  • Gé Duchatteau is met terugwerkende kracht vanaf mei 2019 officieel gekozen voor zijn eerste termijn als Algemeen Bestuurslid namens rayon 2. 
  • Rinus Klein is herkozen voor een nieuwe termijn als Algemeen Bestuurslid namens rayon 4. 

Voortijdig aftreden voorzitter Jan Telleman

Zoals eerder aangekondigd heeft onze voorzitter Jan Telleman na bijna 5 jaar zijn functie neergelegd. Jan heeft zijn taken met veel enthousiasme uitgevoerd en was zeer betrokken. Niet alleen bij onze federatie maar ook bij Sportvisserij Nederland en de andere federaties was Jan graag aanwezig bij diverse activiteiten en bijeenkomsten. Helaas heeft het coronavirus in relatie tot zijn gezondheid hem genoodzaakt deze keuze te moeten maken. Wij danken Jan heel hartelijk voor zijn inzet voor onze organisatie al die jaren.


Voorzitter Jan Telleman wordt toegesproken door waarnemend voorzitter Ingmar Boersma

Waarnemend voorzitter Ingmar Boersma

Met het vertrek van Jan zal onze secretaris Ingmar Boersma tot de komende Algemene Ledenvergadering in mei 2021 als waarnemend voorzitter de taken van Jan Telleman overnemen. De Algemene Ledenvergadering heeft ermee ingestemd dat Ingmar tot die tijd eveneens afgevaardigd zal zijn in het landelijke bestuur van Sportvisserij Nederland. 

Binnenkort volgen de concept notulen van de Algemene Ledenvergadering op onze website.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.