Algemene Ledenvergadering 2021

0 366
20 mei

Afgelopen dinsdag, 18 mei jl. vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. In verband met het C-woord, aldus onze kersverse voorzitter Ingmar Boersma, werd de vergadering volledig digitaal gehouden. Vanaf 33 apparaten werd de vergadering live gevolgd.

Mededelingen en presentaties

De voorzitter memoreerde aan het afgelopen jaar waarin corona een grote rol heeft gespeeld. Veel activiteiten zijn helaas niet doorgegaan, maar gelukkig is er op andere gebieden wel weer veel werk verzet. Enkele bestuurders en onze directeur Hans Gels blikten terug naar 2020, maar ook vooruit op het jaarplan 2021-2022 en de op stapel staande ontwikkelingen t.a.v. onze huisvesting. Willem Bakker gaf een toelichting op de resultaten uit de rayon enquête en de vervolgstappen om tot een aantal scenario’s te komen. Daarnaast vertelde Willem meer over de unieke vangsten en de voortgang van het vierjarige vismigratieproject Swimway Vecht.
 

Live verbinding Marjan Olfers – organisatieontwikkeling

Tegen 20.30 uur werd een live verbinding met Marjan Olfers, adviseur binnen de Organisatie Ontwikkelgroep (OOG) tot stand gebracht. Marjan vertelde over de voortgang van de landelijke organisatieontwikkeling, waarin gestreefd wordt naar een optimale samenwerking tussen Sportvisserij Nederland en alle federaties en verenigingen en waarbij het belang van de sportvisser voorop staat.
 

Vooraf digitaal stemmen

Voorafgaand aan de vergadering konden onze 68 aangesloten hengelsportverenigingen hun stemmen digitaal uitbrengen. In totaal maakten 17 verenigingen hiervan gebruik met een gezamenlijk aantal stemmen van 24. Gestemd werd over de financiële zaken en bestuursverkiezingen. Op alle punten werd met meerderheid positief gestemd.
 

Financiën

Het financiële resultaat over 2020 en de begrotingen voor 2021 en 2022 werden toegelicht door penningmeester Tom Hegeman. Het bestuur is via het advies van de kascommissie gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid over 2020.
Aftredend kascommissielid is Raymond Meenderink. Via de live chat kwam na de oproep voor een nieuw kascommissielid spontaan de aanmelding binnen van Paul de Ram (HSV Steenwijk). Paul vormt het komende jaar samen met Herman Meijlof en Klaas Keen de kascommissie.
 

Bestuursverkiezingen

Ad interim voorzitter Ingmar Boersma is nu officieel gekozen als voorzitter, nadat hij afgelopen najaar het stokje van Jan Telleman al had overgenomen. Voor de functie van secretaris is Jan Noltes officieel gekozen. Jaap Verheij had zich als afgevaardigd bestuurslid namens rayon 3 herkiesbaar gesteld en ook hij is gekozen om nog een termijn te vervullen.
De volledige notulen van de ALV worden binnenkort gepubliceerd op onze website en toegestuurd aan onze leden.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.