Afvissen en risico's

0 528
24 aug

Met enige regelmaat zien wij, en onze vrijwilligers, posts voorbij komen op sociale media waarop sportvissers elkaar oproepen om te komen helpen om vissen in nood weg te vangen. Middels deze post willen wij jullie graag oproepen om vooral niet zelf bezig te gaan met vissen over zetten, hoe verleidelijk dit ook lijkt!

Vis afvangen en elders uitzetten is een allerlaatste redmiddel die we achter de hand houden. Het is een ingreep met een grote impact voor het watersysteem, die wij liever niet uitvoeren als het niet écht noodzakelijk is. Bij een calamiteit gaan we eerst in overleg met de eigenaar en beheerder over de mogelijkheden ter plaatse. In een aantal gevallen kan er nog water toegevoerd worden naar de plek of kan er een beluchter geplaatst worden in het geval van een zuurstofgebrek. Door zelf bezig te gaan, ontbreekt dit stukje overleg met eigenaar en beheerder waardoor andere opties niet kunnen worden ingezet. Ook is er hierdoor geen zicht op wát er gebeurt, hoeveel vis er wordt onttrokken en waar de afgevangen vis blijft. Dit is onwenselijk voor de visrechthebbende en beheerder van het betreffende water.

Ontheffingen en toestemmingen

Het afvangen van vis is daarnaast ook niet zomaar toegestaan in Nederland. Hier zijn door het Rijk speciale ontheffingen voor in het leven geroepen die bepaalde bureaus in staat stellen om dit werk te mogen uitvoeren. Zomaar vis onttrekken, transporteren en elders uitzetten wordt gezien als een economisch delict en kan nare gevolgen hebben, ook al zijn de bedoelingen goed. Onlangs kwam er nog in het nieuws dat een handhaver op de Veluwe overijverig was en een deel van de vangst weer terug gezet moest worden. Er werd zelfs gedreigd met sancties en inbeslagname van materialen.

Door zomaar met een waadpak en een schepnet in het water te lopen om vis te vangen, jaag je de vis onnodig veel op. Deze stress kunnen ze in zo'n situatie niet gebruiken. Ook zorg je met het waden door het water voor een grote omwoeling van de bodem waardoor het water troebel(er) wordt. Niet alleen zorgt dit ervoor dat je niks meer ziet, maar de aanwezige slibdeeltjes in het water onttrekken in rap tempo zuurstof uit het toch al zuurstofarme warme water. Hierdoor verslechtert de situatie voor de aanwezige vis snel en treedt er mogelijk binnen afzienbare tijd vissterfte op. Een veel gemaakte 'fout' bij het scheppen van vis, zeker met een gewoon schepnet, is ook dat er teveel rotzooi (bagger) mee wordt geschept met de vis. Het kan voorkomen dat de kieuwen van de vis vol komen te zitten met bagger, waardoor de vis alsnog overlijdt omdat deze stikt.

Ditzelfde geldt voor het transport. Stel je hebt wel een aantal vissen gevangen, hoe gaan deze vissen van A naar B? Vaak gebeurt dit in een speciekuip met smerig water achterin een auto. Het zuurstofgehalte in zulke situaties is eigenlijk nagenoeg 0. Bij transport is het van belang de vis zo schoon mogelijk in schoon water met luchtpompen erop te vervoeren naar de dichtstbijzijnde locatie met voldoende water. Voor mensen die dit op eigen initiatief doen, is dit vrijwel nooit zomaar haalbaar in dergelijke situaties. Een vis die te lang is blootgesteld aan zuurstoftekort haalt het vaak niet en zal ook later kunnen overlijden.


Eigen veiligheid boven alles

Niet alleen voor de vis kan de situatie gevaarlijk zijn maar ook voor jou als sportvisser die denkt goede zaken te verrichten. De bodems in sommige waterpartijen zijn erg zacht. Op sommige plekken betekent dit dat er meer dan een halve meter bagger staat, waardoor je serieus vast kan komen te zitten. Hiermee breng je jezelf en omstanders mogelijk in gevaar. Daarnaast spelen in dit soort situaties vaak gevaarlijke ziektes ook mee, denk aan botulisme of de ziekte van Weil.

Onze oproep is dan ook, ga niet zelf bezig, ook al is dit met de beste bedoelingen! Meld een calamiteit bij de betreffende beheerder, eigenlijk is dit bijna altijd het Waterschap in jouw gebied. Hun nummer is 24/7 bereikbaar en calamiteiten worden snel opgepakt. Een melding kan aanvullend ook gemaakt worden bij je hengelsportfederatie of dichtstbijzijnde vereniging maar vaak zijn zij niet 24/7 bereikbaar. Met vrijwel alle beheerders zijn goede afspraken gemaakt over het hoe te handelen bij vissen in nood. Samen zorgen we voor professionele hulp, waarbij we jullie hulp wél kunnen gebruiken. Houd de pagina van de Stichting VKO in de gaten voor ons werkgebied, als zij handjes tekort komen wordt de oproep daar gedeeld.


Voor meer informatie kun je terecht op www.visseninnood.nl
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.