Resultaten internationaal vismigratieonderzoek Swimway Vecht

0 441
06 sep

De afgelopen 4 jaar onderzochten Nederlandse en Duitse organisaties de vismigratie op de Overijsselse Vecht via het project Swimway Vecht. Vele tientallen vissen zijn gezenderd en gedetailleerd gevolgd in een riviersysteem met een lengte van meer dan 200 kilometer (Waddenzee – bron van de Vecht). Voor verschillende vissoorten is het kunnen migreren noodzakelijk voor hun voortbestaan. Diverse stuwen en obstakels in de Vecht kunnen zorgen voor barrières. Hierdoor hebben zeldzame vissoorten zoals bijvoorbeeld de zeeforel of kwabaal moeite om hun levenscyclus te voltooien. Dankzij dit onderzoek zijn de belangrijkste migratieknelpunten voor trekvissen op de Vecht(e) in kaart gebracht. Hiermee kunnen waterbeheerders het beheer en de inrichting van de Vecht verbeteren én de opgedane kennis inzetten om de Vecht ecologisch te versterken. Swimway Vecht is een deelproject van het programma LIFE IP Deltanatuur.

Samenwerking partijen

Het is fascinerend om vissen te volgen tijdens hun migraties en tegelijkertijd prachtig om te zien hoe de samenwerkende partijen met elkaar, ieder vanuit hun eigen expertise, bijdroegen aan het totale vismigratieonderzoek Swimway. Zo hebben onder andere Waterschap Vechtstromen, Sportvisserij Oost-Nederland, Sportvisserij Nederland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijkswaterstaat, Niedersächsischer Landesbetrieb kür Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz en Landesfischereiverband Westfalen uni Lippe E.v. een belangrijke rol gespeeld in het onderzoek waarbij Sportvisserij Nederland het merendeel van de uitvoering op zich nam. Een groep van circa 25 vrijwilligers van Sportvisserij Oost-Nederland was betrokken bij het onderzoek. Zo hebben ze vaak fuiken uitgezet, opgehaald en schoongemaakt. Naast het vangen van de vissen met deze vangtuigen, heeft ook een groep vrijwilligers windes met de hengel gevangen.

Vismigratieonderzoek

De resultaten van Swimway Vecht geven aan dat de potentie van de Vecht voor migrerende vissen groot is. Zeldzame vissoorten zoals zeeforel, kwabaal, houting en rivierprik zijn nu al aanwezig in de Vecht. Maar ook andere migrerende soorten als spiering en aal migreren de Vecht in. Bij het bestuderen van de Vecht en het stroomgebied zien we per vissoort meerdere knelpunten en kansen voor verbeteringen. De drie belangrijkste migratieknelpunten zijn:

  • De Afsluitdijk zorgt voor een beperkte uittrek van schieraal;
  • Het stuwcomplex Vechterweerd is niet passeerbaar voor stroomopwaartse migratie van houting en kwabaal;
  • Beide Vechtarmen in Nordhorn zijn niet passeerbaar voor zeeforel die zich juist zich in de bovenlopen van de Vecht voortplant.


Stuw Vechterweerd is stroomopwaarts niet passeerbaar voor houting en kwabaal

Eindconclusie

De Vecht functioneert op dit moment dus niet volledig als vismigratieroute tussen de zee en de bron. De stroomafwaartse migratie is in principe mogelijk. Vissen zwemmen of driften eenvoudig met de stroming over de stuwen heen. Maar de stroomopwaartse migratie vanaf de zee helemaal naar de bovenlopen van de Vecht en Dinkel is niet mogelijk. Voor verschillende vissoorten zijn er verschillende grote knelpunten.

Aanbevelingen

De komende jaren worden er op de Vecht verschillende vistrappen en meestromende nevengeulen aangepast en gerealiseerd. De vismigratierivier bij de Afsluitdijk leidt er ongetwijfeld toe dat de uitrek van paling, zeeforel en houting groter wordt. Dit biedt kansen voor het hele ecosysteem met bijbehorende planten, vissen en dieren zoals visetende vogels. Meer constant stromend water met ruimte voor de rivier is erg belangrijk, zodat we zorgen voor de juiste (vis)leefgebieden.

De onderzoekers pleiten voor een gecoördineerde aanpak en voor blijvende samenwerking. Uit het onderzoek volgen verder, in het kort, de volgende concrete aanbevelingen:
  • Meestromende nevengeulen rondom elke stuw;
  • Vispassages vernieuwen en beter beheren;
  • Verbeteren van het leefgebied door constant stromend water.

Meer informatie

Voor meer informatie en details over het onderzoek verwijzen wij je graag naar de eindrapportage (PDF) en de film.Afsluitende bijeenkomst

Op 31 augustus jl. is een afsluitende bijeenkomst geweest met alle 14 deelnemende projectpartners. RTV Oost maakte hiervan een mooie reportage: Vissen vertellen dankzij zendertje precies welke obstakels ze tegenkomen op de VechtGerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.