Verbetering hengelsportmogelijkheden Chris Agterbosvijver

0 2456
18 okt

Hengelsportmogelijkheden in de visvijver op recreatiepark het Hulsbeek krijgen een flinke impuls. In een uniek project werken Waterschap Regge en Dinkel, Regio Twente en de Oldenzaalse Hengelsportvereniging samen aan een nieuwe inrichting. De recreatieplas, ook wel Chris Agterbosvijver, krijgt nieuwe vissteigers en meer schuil- en paaigelegenheden voor de vissen.

Een van die belangen is de hengelsport, maar ook waterberging en recreatie zijn meegenomen in de inrichting. Het project is een mooi voorbeeld van een integrale aanpak van gebiedsinrichting.


Visstand
De 5,5 hectare grote Chris Agterbosvijver is een voormalige zandwinput. De Oldenzaalse Hengelsportvereniging pacht de visrechten. Hoewel de visstand in de plas niet slecht is, zijn er toch een aantal knelpunten in de ontwikkeling. Visserijkundig onderzoek van Sportvisserij Nederland in 2005 gaf aan dat meer variatie in de

oever, verondieping en maatregelen tegen overmatige aalscholvervraat de visstand ten goede zouden komen. Ook is een aantal voorzieningen rondom de vijver aan reparatie of vervanging toe.

 


Maatregelen
Dergelijke maatregelen zijn kostbaar. Daarom zocht de OHV samenwerking met Waterschap Regge en Dinkel en de eigenaar van het recreatiepark, Regio Twente. Beide organisaties hebben net als de OHV belang bij een gezonde visstand en goede recreatieve voorzieningen. Bovendien gebruikt het waterschap de plas voor waterberging. Een integrale aanpak waarin de verschillende belangen werden verenigd, resulteerde in een nieuw inrichtingsplan. Op de plas worden vier interessante maatregelen uitgevoerd om de ecologische situatie en recreatieve functie van de plas te verbeteren.

Slenken en landtongen
De huidige oever is steil en heeft weinig variatie in diepte en begroeiing. Voor veel plassen in Nederland geldt dat steile taluds en weinig oeverlengte belemmeringen vormen in schuil- en paaigelegenheid. De oever van de plas wordt daarom op een aantal pekken aangepast door het aanleggen van zogenoemde slenken en landtongen. Door “happen” uit de oever te nemen krijgt de oorspronkelijke oeverlijn een slingerend en grillig karakter. Hierdoor ontstaat er meer variatie in diepte en wordt de gehele oeverlijn langer.


Ondiepe zones
De Chris Agterbosvijver is in de huidige situatie minimaal 3,0 m tot 4,5 m diep. Ondergedoken waterplanten ontbreken. Op een aantal plaatsen worden daarom ondiepe zones van 1 meter aangelegd, zodat zonlicht de bodem bereikt. Dit maakt plantengroei mogelijk. Dat komt ten goede van de ontwikkeling van vissoorten als snoek en zeelt. De ondiepe zone biedt ook volop ontwikkelingsmogelijkheden voor visbroed. Planten zorgen voor schuilmogelijkheid en het ondiepe water warmt sneller op, waardoor natuurlijk visvoedsel sneller ontwikkelt.

Bomen omduwen
Omgevallen bomen zijn aantrekkelijk plaatsen voor vissen. Vissen gebruiken deze houtachtige structuren in het water als schuilplaats, jachtgebied of om hun kuit op af te zetten. Omgevallen bomen kunnen ook dienen als preventie tegen aalscholvers. Het aanbrengen van onderwaterobstakels is een bekende maatregel tegen aalscholvervraat. Omgevallen bomen zijn wellicht een natuurlijk alternatief voor kooien en betonnen riffen.

Duurzame vissteigers
De oevers langs de plas hebben te maken met overstroming en een schommelend waterpeil. Oevers en vooral de vissteigers hebben daardoor last van uitspoeling. Het adviesbureau BZ Innovatiemanagement stelde eisen op voor een erosiebestendig, duurzaam en vooral functioneel ontwerp en begeleidde de selectie. De firma Gampet ontwikkelde de beste steiger.

     Financiering
De uitvoering van het project kost ruim een ton. Naast bijdragen van waterschap Regge en Dinkel en de Regio Twente, zorgen subsidies van de gemeente Oldenzaal, Provincie Overijssel en Sportvisserij Nederland voor de financiering van het project. Dit najaar gaat de eerste schop in de grond. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Negam uit Oldenzaal.

Polyester steigers
Als gevolg van de nieuwe inrichting komen er 28 herbruikbare polyester vissteigers vrij. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Oldenzaalse Hengelsportvereniging info@ohvoldenzaal.nl

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.