Wedstrijd op je visstek? Maak het parcours vrij.

0 4090
24 aug

Heb je al een paar dagen lekker gevoerd op je visstek en wil je daar het hele weekend gaan (nacht)vissen, kom je tot de ontdekking dat er precies in dat weekend op jouw stek een wedstrijd wordt georganiseerd…. Wij denken graag met je mee om zo'n situatie te voorkomen.

O nee... een wedstrijd op mijn visstek...

Erg vervelend, maar niet alleen voor jou. Ook voor de organisatoren van wedstrijden is het niet leuk om individuele sportvissers te moeten teleurstellen door hen weg te sturen, helemaal als deze mensen hun vissessie goed hebben voorbereid en het feestje dan ineens niet door kan gaan. Een wedstrijdvisser bereidt zich immers ook goed voor op de wedstrijd, dus die wil je ook niet teleurstellen.

Heldere afspraken

Gelukkig zijn er heldere afspraken gemaakt om dit soort vervelende situaties te voorkomen:

Op blz. 2 in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren beginnen de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de VISpas.
De houder van de VISpas dient zich te houden aan de genoemde voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder schriftelijke toestemming (vergunning) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet 1963.
Let op: bij overtreding van de regels loop je het risico op een bekeuring!


Op blz. 3 in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staat de volgende bepaling:
Het is verboden:
Punt 10: aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te houden/organiseren, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de visrechthebbende federatie of hengelsportvereniging. Indien langs een water een wedstrijdparcours is of wordt uitgezet op basis van een verleende toestemming, dient men het parcours vrij te houden dan wel vrij te maken.

Je bent dus als individuele visser verplicht om medewerking te verlenen aan het vrij maken/houden van een wedstrijdparcours. Doe je dit niet, dan ben je in overtreding op de regels.

Check je stek

Om niet voor een verrassing te komen staan, kun je kijken in de wedstrijdkalender of er op jouw visstek een wedstrijd georganiseerd wordt en wanneer.

Daarentegen is er altijd een wedstrijdleider die de benodigde wedstrijdtoestemming tijdens de wedstrijd bij zich moet hebben; hier kun je gerust naar vragen, zodat het voor iedereen duidelijk is dat er daadwerkelijk een wedstrijd gevist mag worden.

Hou het samen leuk aan de waterkant!Gerelateerde berichten
Facebook reacties