Subsidieregeling genieten van water

Sinds begin dit jaar ondersteunt het waterschap Drents Overijsselse Delta nieuwe initiatieven om te genieten van water. Dit doet het waterschap door recreatieve ideeën op of rond het water met financiën te stimuleren. Prachtig natuurlijk! Alle ideeën zijn welkom maar wel moeten ze te maken hebben met de hoofdtaken van het waterschap zoals waterveiligheid, waterkwaliteit (schoon en ecologisch gezond water) en voldoende water (omgaan met droogte en wateroverlast). 
 

Kansen

Deze regeling biedt mooie kansen voor hengelsportverenigingen die willen investeren in stukje bereikbaarheid, bevisbaarheid en/of een gezonde onderwaterwereld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van mindervalide vissteigers of vissenbossen die goede schuil-/paai- en opgroeimogelijkheden bieden voor diverse vissoorten. Ook kun je als vereniging optrekken met bijvoorbeeld de wijkvereniging om samen tot een leuk plan te komen waarbij mensen, ouderen en kinderen kunnen genieten van het water. Denk bijvoorbeeld aan een waterspeelplaats, ommetje en visvoorzieningen. 
 

Aansluiten bij waterschapsdoelen

Zoals gezegd moet het projectidee passen bij de doelen en diverse beleidsstukken van het waterschap. Hoe beter het hierbij aansluit, hoe groter de kans op een toewijzing. Omdat de regeling nieuw is (een pilot voor de komende 2 jaar), is het op dit moment nog niet helemaal duidelijk wat wel en niet goedgekeurd wordt. Mindervalide vissteigers (mits kosteneffectief) of vissenbossen lijken behoorlijk kansrijk. Visuitzet daarentegen lijkt op dit moment een mindere slagingskans te hebben. 
 

Subsidie aanvragen

Het indienen van een complete subsidieaanvraag vergt enige voorbereiding en tijd. Het idee moet goed uitgewerkt zijn, vergt een aantal administratieve stappen en het moet passen bij het waterschapsbeleid. Op de website van het Waterschap Drents Overijsselse Delta kunt u er meer over lezen. Voor 2019 is een bedrag van € 50.000 vrijgemaakt. De bijdrage per initiatief bedraagt 50% van de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 10.000.

Ondersteuning Sportvisserij Oost-Nederland

Natuurlijk kunt als vereniging helemaal zelf een subsidieaanvraag indienen. Maar als u het ingewikkeld vindt en eerst wil weten of uw idee mogelijk in aanmerking komt voor een subsidie, dan kunnen wij u ondersteunen. Als u deze vragen (zie formulier projectidee) beantwoordt, dan legt Sportvisserij Oost-Nederland uw idee voor een eerste check voor aan het waterschap. Zo voorkomt u dat uw vereniging veel tijd besteed aan het indienen van een complete aanvraag die op voorhand al weinig tot geen slagingskans had. Op basis van de reactie van het waterschap, de waterschapsdoelstelllingen en beleidsstukken kunnen we u vervolgens adviseren over de kans van slagen van uw projectidee. 
 
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze medewerkers:
•Willem bakker (rayon 3) – bakker@sportvisserijoostnederland.nl / 0572-363370
•Jarno Veldhuizen (rayon 2 en 4) – veldhuizen@sportvisserijoostnederland.nl / 0572-363370.

Projectidee

Download hier het UITWERKINGSFORMULIER voor uw projectidee.
Vul het formulier in en sla het op uw pc op als PROJECTIDEE HSV [NAAM]

Upload hieronder vervolgens het ingevulde uitwerkingsformulier.

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Sportvisserij Oost-Nederland heeft maatregelen genomen om uw (persoons)gegevens te beschermen. In ons Privacy Statement hebben we vastgelegd welke gegevens we kunnen vragen en wat we ermee kunnen doen.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.