Nieuwe visplaatsen zandwinput Bramenweg Nijeveen

0 1174
07 aug

Eind april dit jaar hebben we samen met de Meppeler hengelaarsvereniging de mogelijkheden bekeken om de toegang en vismogelijkheden bij de zandwinput aan de Bramenweg te verbeteren. En niet zonder succes, want in goede samenwerking met onze het waterschap, de pachter van de grond, lokale aannemer en onze federatie zijn inmiddels de sportvismogelijkheden flink verbeterd.

De zandwinput is een relatief klein, maar leuk water met een goed visbestand in de buurt van Nijeveen. Vanwege de dikke rietkraag moesten vissers helemaal naar de achterzijde van de vijver lopen met hun bepakking om een fatsoenlijke visstek te vinden. 

3 visplaatsen gewenst  

Hierop hebben we het Waterschap Drents-Overijsselse Delta benaderd met de vraag of we een 3-tal visplaatsen van max. 5 meter breed mochten creëren tussen het riet. Het Waterschap reageerde direct positief maar e.e.a. moest gebeuren conform de Flora- en Faunawet en in goed overleg met de pachter van het land, de heer H. van Dijk, die even verderop woont.

Prima gesprekspartner

Van Dijk bleek een prima gesprekspartner te zijn en was al heel blij met ons bordje dat we eerder geplaatst hadden om duidelijk te maken dat men niet met de hond het weiland mag betreden i.v.m. begrazing door schapen. Ook heeft van Dijk het nummer gekregen van de controleurs van Meppel zodat bij overlast direct opgetreden kan worden. Van Dijk was dan ook bereid om mee te werken aan ons plan om een paar extra visplaatsen te maken. Goede contacten met aannemer Oosterhuis

De Meppeler Hengelaarsvereniging heeft goede contacten en ervaringen met aannemer Oosterhuis uit Nijeveen en heeft deze aannemer bereid gevonden om de visplaatsen te maken.
Afgelopen zaterdagochtend, 5 augustus, om 08:30 uur arriveerde de kraan. De visplaatsen zijn in de loop van de ochtend opgeleverd en klaar voor gebruik. De visplaatsen zijn aangelegd aan de oostzijde van de vijver (zie kaartje). 

 

Vlotte realisatie door goede samenwerking

De zandwinput is landelijk ingebracht water, waarvoor de Meppeler Hengelaarsvereniging zich sterk heeft gemaakt. Door de goede samenwerking van de hsv met onze federatie, het Waterschap, lokale aannemer en de boer is deze verbetering voor de sportvisserij vlot gerealiseerd.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties