Opfriscursus Controle Visdocumenten

0 682
05 feb

Op 22 februari en 1 maart 2018 organiseert Sportvisserij Nederland in samenwerking met Sportvisserij Oost-Nederland twee regionale opfriscursussen voor gecertificeerde Controleurs Sportvisserij op de locaties Van der Valk Hotel in Assen en Apeldoorn. De opfriscursus wordt de komende jaren een vast onderdeel voor een verdere professionalisering en ondersteuning van de Controleurs Sportvisserij.

VISpas

De afgelopen jaren is er het nodige veranderd in de visserijregelgeving en de vergunningsvoorwaarden van de VISpas. Ook het onderdeel communicatie aan de waterkant, de rol van controleur als ambassadeur van de vereniging of federatie en het registreren van bevindingen aan de waterkant in het RCS, krijgen een steeds belangrijkere plaats in het programma van de reguliere cursus Controle Visdocumenten.

Controlemoment en ambassadeurschap

Centraal in de opfriscursussen staat het controlemoment met de sportvisser: effectief en op een prettige wijze met de sportvisser communiceren. Je controleert op het bezit van de juiste visdocumenten, geeft voorlichting over het visdocumentenstelsel en informeert de sportvisser over de visserijmogelijkheden en verenigingsactiviteiten. 
 

Voor wie bestemd

De opfriscursussen zijn vooral bedoeld om de controleurs bij te praten en te ondersteunen bij deze veranderingen. De opfriscursussen zijn in eerste instantie bedoeld voor controleurs die vóór 2007 de cursus Controle Visdocumenten met succes hebben gevolgd en nog steeds actief zijn als controleur sportvisserij voor de hengelsportvereniging of federatie Oost-Nederland.

Aanmelden

Actieve Controleurs Sportvisserij die vóór 2007 de cursus hebben gevolgd, hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor deelname aan de (gratis) opfriscursus. In 2019 wordt een tweede serie opfriscursussen georganiseerd.
Indien ook in 2019 wordt afgezien van deelname aan de opfriscursus, dan wordt de controleur van harte bedankt voor de grote inzet van de afgelopen jaren, gevolg is wel dat er geen controleurspas meer wordt aangemaakt. 
 
Cursusdata: voorjaar 2018
Dinsdag 13 februari 2018, Hotel Stein-Urmond te Urmond
Donderdag 22 februari 2018, Hotel Assen te Assen
Dinsdag 27 februari 2018, Hotel Gilze-Tilburg te Gilze
Donderdag 1 maart 2018, Hotel De Cantharel te Apeldoorn
Donderdag 8 maart 2018, Sportvisserij Nederland te Bilthoven
Donderdag 15 maart 2018, Hotel Akersloot te Akersloot

Kijk hier om je aan te melden en voor meer informatie over de opfriscursus.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties