Duurzame energie in Oost-Nederland, kansen en zorgen

0 568
25 jun

Overheden, bedrijven en particulieren werken steeds meer samen aan het opwekken van duurzame energie. Het vergroenen van ons energieverbruik is natuurlijk van groot belang om vervuiling tegen te gaan en om de gevolgen van klimaatverandering te helpen beperken. Sportvisserij Oost-Nederland ziet de kansen van duurzame energie (zoals zon- en windenergie) en steunt overheidsdoelstellingen om onze energieopwekking te verduurzamen. Tegelijkertijd hebben we ook enkele zorgen als het gaat om mogelijk negatieve effecten van duurzame energievoorzieningen op natuur- en landschap, de onderwaterecologie en het recreatief medegebruik.

Drijvende zonneparken

Een voorbeeld hiervan zijn drijvende zonneparken. De laatste tijd zien we steeds vaker plannen bij gemeenten om zonneparken op water te realiseren, zoals bijvoorbeeld bij de Sekdoornplas in Zwolle of een zandwinplas bij Kloosterhaar. Er is nog weinig bekend over de invloed van drijvende zonneparken op de onderwaterecologie. Wij roepen overheden dan ook op vanuit het voorzorgsprincipe onderzoek te doen naar de mogelijke effecten op de voedselketen, vis en de onderwaterecologie in brede zin. 
 

Video 


Editie NL maakte een videoreportage bij de Sekdoornplas in Zwolle. Check hier de beelden (vanaf 10.21 min)


Visie en zorgen sportvisserij

Onlangs heeft Sportvisserij Oost-Nederland de gemeenten in Overijssel aangeschreven en regionale samenwerkingsverbanden (zgn. Regionale Energie Strategie regio’s die aangewezen door de Rijksoverheid) geïnformeerd over onze visie en zorgen. We vragen overheden om rekening te houden met landschappelijke waarden, sportvisserijgebruik van wateren en ecologische effecten. Maak eerst gebruik van bestaande infrastructuur zoals daken, gevels en het bebouwde gebied en maak hierbij gebruik van de zonneladder methodiek. Verder hebben we opgeroepen om de sportvisserij en lokale hengelsportverenigingen te betrekken bij de uitwerking van toekomstige duurzame energieprojecten. 
 
Ook op landelijk niveau staat duurzame energie en zonnepanelen op water op dit moment in de aandacht. Zo gaf minister Wiebes enkele dagen geleden aan het niet uit te sluiten dat er zonnepanelen op water worden geplaatst, ook in natuurgebieden. Diverse natuurorganisaties (waaronder Sportvisserij Nederland) hebben hun zorgen geuit over het mogelijk plaatsen van windmolens en zonnepanelen in het IJsselmeer, een Natura 2000 gebied.
 

Vergroenen met aandacht voor omgeving, onderwaterecologie en belevingswaarde

Met het klimaatakkoord van Parijs in het achterhoofd, zullen overheden en bedrijven de komende jaren meer plannen maken en uitvoeren om Nederland te verduurzamen en onze omgeving te vergroenen. Als Sportvisserij Oost-Nederland dragen we hier graag ons steentje aan bij met aandacht voor de omgeving, de onderwaterecologie en de belevingswaarde van onze wateren. 
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.